НАЦІОНАЛЬНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ імені О.О. Богомольця
ЧЕСТЬ, МИЛОСЕРДЯ, СЛАВА

Кафедра медицини надзвичайних ситуацій та тактичної медицини

Завідувач кафедри, д.мед.н., доцент Гринзовський Анатолій Михайлович

Кафедру медицини надзвичайних ситуацій та тактичної медицини створено відповідно до рішень ректорату від 22.05.2017 (протокол №7/11) та Вченої ради НМУ імені О.О. Богомольця від 25.05.2017 (протокол №13), наказу №333 від 30.05.2017, Закону України «Про вищу освіту» (№1556-VII від 07/07/2014р.) та статуту НМУ.

 

 

Факультет: підготовки лікарів для збройних сил України

Адреса: 03057, Київ-57, пр. Перемоги, 34 (Морфологічний корпус)

 

Електронна пошта:

anatoliy.grynzovskyy@nmu.ua

 

Кафедра медицини надзвичайних ситуацій та тактичної медицини закладає основи теоретичних знань та практичних навичок з організації і проведення лікувально-евакуаційних, санітарно-гігієнічних і протиепідемічних заходів, у тому числі з організації надання домедичної допомоги при надзвичайних ситуаціях природного і техногенного характеру, та бойових діях.

 

Дисципліни, що викладаються:

 

«ОСНОВИ ОРГАНІЗАЦІЇ МЕДИЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ НАСЕЛЕННЯ І ВІЙСЬК» – ДЛЯ СТУДЕНТІВ 2-ГО КУРСУ МЕДИЧНИХ ФАКУЛЬТЕТІВ СТОМАТОЛОГІЧНОГО ТА МЕДИКО-ПСИХОЛОГІЧНОГО ФАКУЛЬТЕТІВ

«ДОМЕДИЧНА ДОПОМОГА В ЕКСТРЕМАЛЬНИХ СИТУАЦІЯХ» – ДЛЯ СТУДЕНТІВ 2-ГО КУРСУ МЕДИЧНИХ ФАКУЛЬТЕТІВ СТОМАТОЛОГІЧНОГО ТА МЕДИКО-ПСИХОЛОГІЧНОГО ФАКУЛЬТЕТІВ

«ЦИВІЛЬНИЙ ЗАХИСТ» – ДЛЯ СТУДЕНТІВ ІV КУРСУ ФАРМАЦЕВТИЧНОГО ФАКУЛЬТЕТУ + ТЕХНОЛОГІЯ ПАРФУМЕРНО-КОСМЕТИЧНИХ ЗАСОБІВ

«ЦИВІЛЬНИЙ ЗАХИСТ» – ДЛЯ СТУДЕНТІВ IV КУРСУ МЕДИЧНИХ ФАКУЛЬТЕТІВ І V КУРСУ СТОМАТОЛОГІЧНОГО ФАКУЛЬТЕТУ

«ОСНОВИ МЕДИЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ НАСЕЛЕННЯ І ВІЙСЬК» – ДЛЯ СТУДЕНТІВ IV КУРСУ МЕДИЧНИХ ФАКУЛЬТЕТІВ

«МЕДИЦИНА І ПСИХОЛОГІЯ НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ» – ДЛЯ СТУДЕНТІВ V КУРСУ МЕДИКО-ПСИХОЛОЛОГІЧНОГО ФАКУЛЬТЕТУ

ЕЛЕКТИВНІ КУРСИ «ЗАГАЛЬНА ВІЙСЬКОВА ПІДГОТОВКА» та «ВІЙСЬКОВА ТОКСИКОЛОГІЯ ТА РАДІОЛОГІЯ»