НАЦІОНАЛЬНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ імені О.О. Богомольця
ЧЕСТЬ, МИЛОСЕРДЯ, СЛАВА

Кафедра неврології

Інформація для студентів

 

Інформація для студентів 4 курсу медичних та стоматологічного факультетів на весняний семестр 2017-2018 н.р.

Розклад занять кафедри

Календарно-тематичні плани лекцій

Календарно-тематичні плани практичних, семінарських та СРС

Графік проведення підсумкового модульного контролю 4 курс

Графік проведення консультацій викладачами кафедри

Графік відпрацювань пропущених навчальних занять

Перелік питань підготовки до практичних занять, самостійної роботи та підсумкового модульного контролю та іспитів

Критреії поточного оцінювання

Критерії оцінювання ПМК

Питання для підготовки до ПМК

Перелік практичних навичок, якими повинен оволодіти студент при підготовці до ПМК

Відпрацювання академічної заборгованості

Графік передекземенаційних консультацій

Робочий зошит (СРС з підготовки до практичних занять)

Робочий зошит (СРС з тем, що не виноситься на практичних заняттях та лекції)

Методичні вказівки до практичних занять