НАЦІОНАЛЬНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ імені О.О. Богомольця
ЧЕСТЬ, МИЛОСЕРДЯ, СЛАВА

Кафедра хірургії №4

Історія кафедри

У середині 90-х років ХХ сторіччя, у зв’язку з бурхливим розвитком хірургії за рахунок впровадження високих технологій в медицину, виникла необхідність створення багатопрофільної хірургічної кафедри, на якій би зосереджувалися всі новітні напрямки. Це завдання вирішувалося наступними кроками. По-перше – закладення клінічної бази (кількох баз) на основі сучасних медичних установ. По-друге – підбір педагогічних кадрів, які мали досвід роботи не тільки в загальній, а й в серцево-судинній, рентгенендоваскулярній, лапарокопічній, пластичній та реконструктивній хірургії, а також значний багаж новітніх знань з проблем анестезіології, реаніматології, критичного стану та кардіології, без об’єднаних зусиль яких неможлива сучасна операція і післяопераційне лікування та реабілітація хворого. По-третє – призначенням на посаду завідуючого найбільш перспективного вченого та хірурга, який відповідає всім вищевказаним вимогам та спроможного організувати колектив, навчально-педагогічну та лікувальну роботу.

Таким чином, з метою удосконалення вивчення студентами випускаючих курсів хірургічних хвороб, для ознайомлення їх з сучасними досягненнями в загальній, пластичній та реконструктивній, серцевій, судинній і грудній хірургії, розширення можливостей якісної підготовки фахівців-хірургів на післядипломному етапі, у відповідності з рішенням Вченої Ради Національного медичного університету від 27 березня 1997 року, згідно наказу ректора Є.Г. Гончарука № 46 від 14.04.1998 р. з 1 липня 1998 року створено кафедру госпітальної хірургії № 2 з курсом грудної та судинної хірургії. Кафедра належить до 3 медичного факультету, випускна, опорна з “Хірургічних хвороб”.

З 2008 р у зв’язку з впровадженням Болонського процесу назву кафедри госпітальної хірургії №2 з курсом грудної та судинної хірургії змінено на «кафедра хірургії №4» (наказ НМУ №86 від 17.03.08).

_page_clip_image002

Перший колектив кафедри в 2000 р.

Клінічні бази кафедри одразу були розташовані у медичних закладах, які мали певну профілізацію у необхідних напрямках сучасної хірургії. Головна клінічна база кафедри була розгорнута у Центральній міській лікарні міста, де студенти мали можливість оволодіти теоретичними знаннями та практичними навичками у сучасно обладнаних відділеннях загальної та лапароскопічної, серцево-судинної, пластичної та реконструктивної, рентгенендоваскулярної хірургії, які згодом було об’єднано у “Міській центр хірургії”. Використання інших клінічних баз кафедри (Міська клінічна лікарня № 9,  Головний військовий медичний клінічний центр МО України) дозволяла проводити заняття з питань загальної, лапароскопічної, серцево-судинної, пластичної, реконструктивної. Центр торакальної хірургії, з 2010 року на базі Київської міської клінічної лікарні №17 та Республіканська клінічна лікарня МОЗ України з 2012 року.

Співробітники кафедри продовжують традиції, котрі започатковані попередниками, які плідно працювали у минулому на зазначених клінічних базах, зокрема в Центральній (Жовтневій) міській клінічній лікарні (з січня 2008 року – Олександрівській клінічній лікарні м. Києва). Так, кафедру госпітальної хірургії з 1883 до 1903 роки очолював видатний лікар-хірург Федір Карлович Борнгаупт, учнем якого був відомий кожному хірургу Микола Маркіянович Волкович, який пройшов шлях від ординатора до професора Олесандрівської (жовтневої) лікарні, засновник Київського хірургічного наукового товариства. Історічне підгрунтя нашої кафедри складають прізвища вчених світового рівня – М.М. Дітеріхса, І.О. Зав’ялова, І.П. Корхова, А.К. Горчакова, Б.М. Городинського, М.О. Дудко.

_page_clip_image004

Волкович Микола Маркіянович.

Новітню історію представляють професори Михайло Маркович Ковальов, Михайло Сидорович Коломійченко, Дмитро Федорович Скрипніченко, Юрій Миколайович Мохнюк,  Володимир Сергійович Земсков – блискучі хірургі та вчені, які розробили та передали нащадкам новаторські методи оперативного лікування патології шлунково-кишкового тракту, печінки, жовчновивідних шляхів, підшлункової залози, ендокринної системи, торакальної, серцево-судинної, пластичної хірургії.

М.М. Ковальов

М.С. Коломійченко

Ю.М. Мохнюк

В.С. Земсков

На створеній кафедрі особлива увага приділяється кадровому питанню. Завідувати кафедрою ректор Національного медичного університету імені О.О. Богомольця академік Гончарук Євген Гнатович запросив доктора медичних наук старшого наукового співробітника Мішалова В.Г., який до того успішно завідував відділом науково-дослідного інституту клінічної та експериментальної хірургії АМН України. В свою чергу Мішалов В.Г. запросив на кафедру професора, доцента, асистентів – досвідчених викладачів, лікарів, науковців та випускників Національного медичного університету. Кожен з викладачів нової кафедри мав певний досвід практичної та наукової роботи не тільки в сфері загальної хірургії, але й в більш вузький спеціальності, а частина з них була вже завідувачами відповідних відділень. Так, до складу першої команди створеної кафедри було зараховано: д.мед.н. Мішалов Володимир Григорович, д.мед.н., професор Бурка Анатолій Олексійович, к.мед.н., доцент Войтенко Анатолій Олексійович, асистенти: к.мед.н. Храпач Василь Васильович; к.мед.н. Маркулан Леонід Юрійович, к.мед.н. Осадчий Олександр Ілліч; к.мед.н. Селюк Віктор Михайлович. В штаті кафедри були старший лаборант лікар-хірург Гончарук Олександр Васильович, лаборант з медичною освітою Самолига Олена Олександрівна.


Є.Г. Гончарук
_page_clip_image014

_page_clip_image016

Колектив кафедри в 2008 р.

Протягом перших 10 років на кафедрі працювали: д.мед.н. Суховій Михайло Васильович, к.мед.н. Росновський Олександр Вітольдович, к.мед.н. Терехов Сергій Миколайович, к.мед.н. Заря Ігор Леонідович, Балабан Олег Валерійович, Теслюк Ігор Іванович, Лещишин Іван Михайлович, к.мед.н. Валецький Валерій Леонтійович, к.мед.н. Сопко Олександр Іванович, к.мед.н. Черняк Віктор Анатолійович, Літвінова Наталія Юріївна, Волик Олексій Тихонович, к.мед.н. Ткачук Леонід Семенович, к.мед.н. Бондаренко Микола Васильович, Юрченко Денис Олександрович,  к.мед.н. Гонза Роман Володимирович, к.мед.н. Гойда Сергій Михайлович, Коваль Борис Михайлович.

Особливостями формування кадрового складу кафедри була орієнтація на злиття навчального та наукового процесу з закладами охорони здоров’я Києва – так, серед викладачів були всі завідувачі хірургічних відділень клінічних баз (загальної та лапароскопічної, пластичної та реконструктивної, ендоваскулярної, серцево-судинної хірургії тощо), замісник головного лікаря з медичних питань, а в подальшому – головний лікар, завідувач кафедри – проректор з лікувальної роботи університету.

Всі співробітники кафедри мають необмежені можливості наукового росту. Так, за час існування кафедри підвищили свій науковий ступень та одержали наукові звання наступні викладачі – захистили докторські дисертації – Храпач В.В. (2007), Черняк В.А. (2008), кандидатські дисертації: Балабан О.В. (2002), Теслюк І.І. (2002), Волик О.Т. (2006), Гойда С.М. (2005), Літвінова Н.Ю. (2005), Гонза Р.В. (2008), Коваль Б.М. (2010), Малиновська Л.Б. (2010), Миргородський Д.С. (20011), Костромін Г.О. (2012), Козубович Р.М. (2012), Унукович Д.В. (2012).

Звання професора отримали Мішалов В.Г., Суховій М.В.; Храпач В.В. (2012), Черняк В.А. (2005), доцента: Осадчий О.І. (2004), Селюк В.М. (2004), , Маркулан Л.Ю. (2006), Сопко О.І. (2005), Теслюк І.І. (2007), Балабан О.В. (2007), Лещишин І.М. (2011), Гойда С.М. (2011).

Впродовж шести років завідувач кафедрою професор Мішалов В.Г. був проректором з лікувальної роботи університету. Під час цього терміну їм була налагоджена плідна співпраця з міським відділом охорони здоров’я на тлі допомоги практичній ланці охорони здоров’я та покращення умов навчання студентів. Групою співробітників кафедри під керівництвом професора Мішалова В.Г. вперше було складено паперовий та електронний довідник клінічних баз університету.

Передчасно пішли з життя професор Суховій М.В., асистент Терехов С.М., пам’ять про них назавжди залишиться у співробітників кафедри.

М.В. Суховій

С.М. Терехов

Кадровий склад кафедри у 2013 році: завідувач – професор Мішалов В.Г., професори – д.мед.н. Бурка А.О., д.мед.н. Храпач В.В., д.мед.н. Черняк В.А., доценти – д.мед.н. Верещако Р.І., к.мед.н. Селюк В.М., к.мед.н. Маркулан Л.Ю., к.мед.н. Гонза Р.В., к.мед.н. Сопко О.І. к.мед.н. Балабан О.В., к.мед.н. Гойда С.М., к.мед.н. Лещишин І.М.,; асистенти – к.мед.н. Заря І.Л., к.мед.н. Літвінова Н.Ю., к.мед.н. Коваль Б.М.,  к.мед.н. Маліновська О.Б., к.мед.н. Миргородський Д.С., к.мед.н. Козубович Р.М., к.мед.н. Костромін Г.О. Всі викладачі кафедри мають вищу або першу кваліфікаційну категорії, досвідчені фахівці.

Старші лаборанти: Бик П.Л., Матвєєв Р.М., Заводовський Є.C., Мішалова А.В., Нагалюк Ю.В., а також аспіранти Сулік В.В., Охоцька О.І., Іванцок В.М. є резервом викладацького складу кафедри.

_page_clip_image022

Колектив кафедри в 2013 р.

Завідувач кафедри призначив помічників (кураторів), які допомагають йому в організації певних напрямків (розділів) роботи кафедри: відповідальних за навчально-методичну роботу доцент Гонза Р.В., за роботу з лікарями-інтернами – професора Бурку А.О., за наукову роботу – доцента Маркулана Л.Ю.; керівника наукового студентського гуртка – професора Храпача В.В.; за виховну роботу – доцента Балабана О.В.,  за роботу з іноземними студентами – доцента Лещишина І.М.; за лікувально-консультативну роботу – доцента Гойду С.М., профоргом кафедри  – асистента Коваля Б.М.

До 2014 року кафедра відносилася до медичного факультету №3. Деканат факультету за цей час очолювали послідовно професор Лізогуб Віктор Григорович, член-кореспондент АМН України, професор Майданик Віталій Григорович та професор Петренко Василь Іванович, яким ми вдячні за всебічну допомогу в роботі кафедри.

В.Г. Лізогуб

В.Г. Майданик

В.І Петренко

З 2014 року кафедра хірургії №4 переведена на медичний факультет №2, який наразі очолює співробітниця кафедри кандидат медичних наук, доцент кафедри хірургії №4 Літвінова Наталія Юріївна.

litvinova

Н.Ю. Літвінова

Як і на кожній клінічній кафедрі співробітниками виконуються наступні напрямки роботи: навчально-методична, наукова, лікувальна, громадська.