НАЦІОНАЛЬНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ імені О.О. Богомольця
ЧЕСТЬ, МИЛОСЕРДЯ, СЛАВА

Кафедра терапевтичної стоматології

Завідувач кафедри

Борисенко Анатолій Васильович

Доктор медичних наук, професор.

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Кафедра розташована за адресою вул. Зоологічна, 1,

стоматологічний корпус, 2,3,4 поверхи

 

Клінічною базою кафедри є Стоматологічний медичний центр

НМУ імені О.О. Богомольця

 

Телефон 483-13-20

 

Електронна пошта ts@nmu.ua

 

Сайт кафедри терапевтичної стоматології: tstm-nmu.org.ua

 

Кафедра терапевтичної стоматології НМУ внесла значний вклад у підготовку практичних і науково-педагогічних кадрів фахівців-стоматологів. Загалом за 90-річний термін існування кафедри терапевтичної стоматології підготовлено тисячі лікарів стоматологів для всіх республік колишнього СРСР і України. Захищено на кафедрі 23 докторські і 107 кандидатських дисертацій. Надруковано 49 підручників і монографій, 15 навчальних посібників, вийшли тисячі наукових праць у журналах і збірниках. З них з 1990 року вийшло з друку 36 монографій, 12 посібників і сотні наукових публікацій

Будучи першою в Україні і колишньому СРСР кафедрою у складі першого одонтологічного інституту вона постійно залишається провідною профільною кафедрою терапевтичної стоматології в Україні.

Науковий доробок високо оцінений фахівцями ближнього і далекого зарубіжжя. Наприклад, за російськомовними підручниками «Захворювання пародонта» і «Захворювання слизової оболонки порожнини рота» навчаються студенти в Росії.  Широке визнання в інших країнах отримало оформлене на світовому рівні видання „Заболевания слизистой оболочки полости рта” (М.Ф.Данилевський, В.К.Леонтьєв, О.Ф.Несин, Ж.І.Рахній. – М.:Медицина, 2001). Окремі розділи з неї були свого часу видані польською мовою в Польщі.

В даний час кафедра є найбільшою в Україні серед профільних кафедр і за чисельністю викладацького складу. Зараз на кафедрі працює професор – завідувач кафедри, 7 доцентів і 35 асистентів, зайняті 6 ставок старших лаборантів та 6 ставок допоміжного персоналу. Це майже вдвічі більше, ніж на початку 1990 року.

Колектив кафедри зростає не тільки кількісно, але й якісно. Кожний аспірант, асистент і більшість клінічних ординаторів отримують для розробки теми кандидатських дисертацій. Середній термін підготовки кандидатської дисертації 4-5 років. В даний час із 41 викладача кафедри лише 7 не мають наукового ступеня.