НАЦІОНАЛЬНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ імені О.О. Богомольця
ЧЕСТЬ, МИЛОСЕРДЯ, СЛАВА

Кафедра анатомії людини

Наукова робота

СПЕЦІАЛІЗОВАНА ВЧЕНА РАДА Д 26.003.06