НАЦІОНАЛЬНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ імені О.О. Богомольця
ЧЕСТЬ, МИЛОСЕРДЯ, СЛАВА

Кафедра гігієни та екології №1

Співробітники кафедри

Бардов Василь Гаврилович

Завідувач кафедри гігієни та екології №1 Національного медичного університету імені О.О. Богомольця з 1987 року по теперішній час, науковий керівник Інституту гігієни та екології НМУ з 1998 року по т.ч.

Доктор медичних наук (1984), професор (1987).

Заслужений діяч науки і техніки України (2009), Лауреат Державної премії України (1997), Лауреат премії АМН України в галузі профілактичної медицини (1998, 2005).

Член-кореспондент НАМН України за спеціальністю «Гігієна» (2000).

Наукові інтереси.

Виконав фундаментальні дослідження з вивчення впливу сонячної та геомагнітної активності, клімату та погоди на виникнення та перебіг захворювань серцево-судинної системи та хвороб органів дихання. Розробив гігієнічну класифікацію клімату та погоди, екологічні карти України, ряд методів первинної, вторинної та третинної профілактики хронічної ішемічної хвороби серця, інфаркту міокарда, артеріальної гіпертонії, міокардитів, бронхіальної астми та бронхітів у населення України.

Вніс значний вклад у вирішення теоретичних і практичних питань проблеми використання ультрафіолетового опромінення для профілактики хвороб серцево-судинної та дихальної систем.

У галузі гігієни праці у сільському господарстві та в області профілактичної токсикології В.Г. Бардов здійснює розробку токсиколого-гігієнічних нормативів та регламентів безпечного застосування пестицидів у сільському господарстві, нових пластичних мас, фарбників та гум у народному господарстві та побуті.

Під його керівництвом проведено ряд досліджень у галузі радіаційної гігієни при багаторічному вивченні комплексної дії радіонуклідів, солей важких металів та пестицидів в тому числі у 30-кілометровій зоні відчуження Чорнобильської АЕС.

В.Г. Бардов є автором понад 1000 наукових робіт, у тому числі 42 підручників та навчальних посібників, 18 монографій, розробник понад 3500 гігієнічних нормативів та регламентів, 12 патентів на винахід. Підготував 7 докторів та 22 кандидати медичних наук.

Пельо Ігор Михайлович

Декан Медичного факультету №4

Професор кафедри гігієни та екології №1.

Кандидат медичних наук (з 2000 року).

Доцент (з 2001 року).

Доктор медичних наук (2015).

Закінчив Український державний медичний університет ім. акад. О.О. Богомольця у 1993 році.

Анісімов Євген Миколайович

Доцент кафедри гігієни та екології №1.

Кандидат медичних наук (з 1999 року).

Доцент (з 2000 року).

Куратор студенів 6-х курсів.

Закінчив санітарно-гігієнічний факультет Київського медичного інституту в 1989 році. Захистив кандидатську дисертацію на тему «Гігієнічна оцінка впливу клімато-погодних умов на перебіг бронхіальної астми».

Мережкіна Наталія Володимирівна

Доцент кафедри гігієни та екології №1.

Кандидат медичних наук (з 2005 року).

Доцент (з 2008 року).

Відповідальна за навчально-методичну роботу кафедри.

Секретар опорної кафедри МОЗ України з підготовки фахівців з загальної гігієни та екології людини.

Закінчила медичний факультет №1 Національного медичного університету імені О.О. Богомольця у 1999 році.

Захистила кандидатську дисертацію на тему «Гігієнічна оцінка впливу природних та техногенних факторів навколишнього середовища на перебіг захворювань органів дихання».

Автор понад 50 наукових робіт, 5 підручників та посібників, 5 навчальних програм.

Лікар вищої категорії зі спеціальності «Загальна гігієна».

Ткаченко Світлана Михайлівна

Доцент кафедри гігієни та екології №1.

Кандидат медичних наук (з 1999 року).

Закінчила санітарно-гігієнічний факультет

Київського медичного інституту в 1985 році.

Захистила кандидатську дисертацію на тему «Гігієнічна оцінка поєднаного впливу природних і антропогенних факторів навколишнього середовища на перебіг хвороб системи кровообігу»

Вавріневич Олена Петрівна

Доцент кафедри гігієни та екології №1.

Кандидат медичних наук (з 2009 року).

Доктор медичних наук (з 2017 року).

Відповідальна за наукову роботу кафедри гігієни та екології №1.

Закінчила медико-профілактичний факультет Національного медичного університету імені О.О. Богомольця у 2003 році.

Захистила кандидатську дисертацію на тему «Гігієнічна оцінка системи хімічного захисту посівів цукрового буряка».

Захистила докторську дисертацію на тему «Гігієнічне обґрунтування наукових основ проведення державного соціально-гігієнічного моніторингу при застосуванні фунгіцидів в агропромисловому комплексі України»

Лікар вищої категорії зі спеціальності «Загальна гігієна».

Антоненко Анна Миколаївна

Доцент кафедри гігієни та екології №1.

Кандидат медичних наук з 2013 року.

Доктор медичних наук з 2019 року.

Куратор англомовного викладання на кафедрі.

Відповідальна за методичне забезпечення 6 курсу англомовної форми навчання.

Закінчила Національний медичний університет імені О.О. Богомольця у 2007 році.

Захистила кандидатську дисертацію на тему: «Гігієнічне обґрунтування регламентів безпечного застосування сучасних гербіцидів в системах хімічного захисту кукурудзи».

Захистила докторську дисертацію на тему «Пестициди як чинники ризику розвитку хвороб щитоподібної залози: гігієнічна регламентація та обґрунтування критеріїв гігієнічного моніторингу».

Лікар першої категорії зі спеціальності «Загальна гігієна».

Благая Анна Вікторівна

Доцент кафедри гігієни та екології №1.

Кандидат медичних наук з 2012 року.

Відповідальна за методичне забезпечення 3 курсу англомовної форми навчання.

Закінчила з відзнакою медичний факультет №4 Національного медичного університету імені О.О. Богомольця за спеціальністю «медико-профілактична справа» у 2006 році.

Захистила кандидатську дисертацію на тему: «Гігієнічне обґрунтування регламентів безпечного застосування нових пестицидів в інтенсивних технологіях вирощування зернових колосових культур».

Лікар першої категорії зі спеціальності «Загальна гігієна».

Борисенко Андрій Анатолійович

Доцент кафедри гігієни та екології №1.

Кандидат медичних наук з 2013 року.

Профорг кафедри гігієни та екології №1

Відповідальний за web-сторінку кафедри

Закінчив медичний факультет №4 Національного медичного університету імені О.О. Богомольця у 2007 році з відзнакою.

Захистив кандидатську дисертацію на тему: «Гігієнічне обґрунтування регламентів безпечного застосування фунгіцидів класу ацилаланінів в сучасних технологіях захисту винограду».

Лікар першої категорії зі спеціальності «Загальна гігієна».

Зінченко Тетяна Іванівна

Асистент кафедри гігієни та екології №1.

Секретар кафедри гігієни та екології №1.

Секретар Вченої ради медичного факультету №4.

Закінчила медико-профілактичний факультет Українського державного медичного університету імені акад.  О.О. Богомольця у 1995 році.

Захистила кандидатську дисертацію на тему: «Токсиколого-гігієнічна оцінка бакових сумішей пестицидів в системі хімічного захисту суниці».

Новохацька Олеся Олексіївна

Асистент кафедри гігієни та екології №1.

Закінчила Національний медичний університет у 2007 році.

Кондратюк Микола Васильович

Асистент кафедри гігієни та екології №1.

Кандидат медичних наук з 2019 року.

Закінчив Національний медичний університет імені О.О. Богомольця в 2014 році.

Захистив кандидатську дисертацію на тему: «Гігієнічне обґрунтування нормативів і регламентів безпечного застосування комбінованих фунгіцидів на зернових колосових культурах».

Ставніченко Павло Вікторович

Асистент кафедри гігієни та екології №1.

Кандидат медичних наук з 2019 року.

Закінчив Національний медичний університет імені О.О. Богомольця в 2014 році.

Захистив кандидатську дисертацію на тему: «Гігієнічна оцінка і регламентація комбінованих фунгіцидів на основі дифеноконазолу та нової діючої речовини цифлуфенаміду».

Ткаченко Інна Володимирівна

Старший лаборант кафедри гігієни та екології №1.

Закінчила Національний медичний університет у 2015 році.

Шевчук Валентина Вікторівна

Старший лаборант кафедри гігієни та екології №1.

Закінчила Відкритий міжнародний університет розвитку людини «Україна» у 2011 році

Лебедєва Ольга Вадимівна

Інженер кафедри гігієни та екології №1.

Закінчила хіміко-технологічний факультет Київського політехнічного інституту у 1979 році.

Подуст Андрій Олександрович

Інженер кафедри гігієни та екології №1.

Закінчив Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут» у 2006 році.

Відповідальний за роботу комп’ютерного класу медичного факультету №4.

Відповідальний за технічну підтримку АСУ на кафедрі та web-сторінки кафедри.

Сирота Наталія Валентинівна

Старший лаборант кафедри гігієни та екології №1.

Закінчила Перше київське медичне училище за спеціальністю «фельдшер-лаборант» у 1987 році.

Закінчила дефектологічний факультет Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова.

Білявська Людмила Олександрівна

Лаборант кафедри гігієни та екології №1

Петровська Валентина Миколаївна

Лаборант кафедри гігієни та екології №1