Регламентуючі документи

 

Положення про відділ аспірантури та докторантури

Про затвердження Порядку підготовки здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії та доктора наук у закладах вищої освіти (наукових установах)

Постанова КМУ «Про проведення експерименту з присудження ступеня доктора філософії»

Вимоги до оформлення дисертацій

Положення про порядок підготовки здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії поза аспірантурою

Положення про підготовку здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії та доктора наук НМУ імені О.О. Богомольця

Щодо застосування наказу МОН України від 23.09.2019 р. №1220 “Про опублікування результатів дисертацій на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата наук”

Посилання документи доктор філософії

Положення про порядок видачі академічних довідок НМУ

Інформація для проходження Комісії з питань біоетичної експертизи та етики наукових досліджень

Положення про проведення попередньої експертизи дисертацій галузі знань 01 Освітні/педагогічні науки 

Положення про академічну доброчесність

Положення про боротьбу з сексуальними домаганнями та дискримінацією в НМУ

Положення про порядок розгляду заяв, скарг та пропозицій студентів, інтернів та аспірантів 

Положення про порядок атестації здобувачів ступеня доктор філософії в НМУ

ПОРЯДОК присудження та позбавлення наукового  ступеня доктора наук

Положення про рейтингову систему оцінки аспірантів

Порядок присудження та скасування рішення про присудження ступеня доктора філософії

Положення про порядок присудження ступеня доктора філософії та скасування рішення разової спеціалізованої вченої ради у Національному медичному університеті імені О.О. Богомольця