Сучасний лікар, як і будь-який фахівець, повинен володіти досягненнями науки, техніки, знатися на інформаційних технологіях, знати декілька мов.

Команда викладачів Національного медичного університету імені О. О. Богомольця, озброєна найкращими міжнародними практиками, модернізує освітній процес.

Ці зміни обумовлені ставленням молоді до отримання інформації й практичного досвіду. Юнацтво скептично сприймає товсті підручники та довгі лекції, оскільки має сформовану інтернетом звичку до чіткого, “без води”, короткого та змістовного матеріалу.

Тому викладачі НМУ скеровують студентів до самостійного пошуку інформації в інтернеті. Навчальні матеріали робляться доступними он-лайн, щоб студенти мали вибір часу для навчання, вони чітко структуруються, та містять значну кількість схем і таблиць.

Знання іноземної, передусім – англійської, мови є умовою оволодіння найсучаснішими досягненнями світової медицини. Викладачі НМУ удосконалюють свою англійську завдяки співпраці з Британською радою (British Council). А для студентів працює розгалужена система English Speaking Club.

В медицині навчання спрямовано на встановлення вірного діагнозу, призначення оптимального лікування і заходів профілактики, зорієнтовано на практичні аспекти, з використанням методів “проб і помилок”, залученням елементів гри.

НМУ впроваджує сучасні дидактичні підходи, такі як, “проблемне навчання”, “навчання в команді”, застосовує симуляційні заняття на спеціально закуплених високоякісних манекенах, на яких студенти НМУ першими в Україні здали Об’єктивний структурований клінічний іспит (ОСКІ).

Вже 2018 року буде здійснене фінансування публікацій статей молодих вчених у спеціалізованих медичних журналах, а також їх роботи на міжнародних конференціях і конгресах під егідою світових медичних асоціацій.

НМУ імені О.О. Богомольця отримав три зірки міжнародної рейтингової системи Quacquarelli Symonds (QS) World University Rankings (Лондон, Великобританія), ставши при цьому першим та єдиним медичним ВНЗ в Україні, який отримав таку високу загальну оцінку.

За системою QS оцінюється викладання дисциплін, працевлаштування випускників, науково-дослідницька робота, інтернаціоналізація, матеріально-технічна база, інклюзивність, соціальна відповідальність.

“Ми намагаємося передбачити й здійснити, щоб нашим студентам було цікаво вчитися, щоб вони отримали освіту міжнародного рівня, й отримали можливість працювати як в Україні, так і за кордоном”, – запевняє Катерина Амосова, ректор НМУ імені О.О. Богомольця.

Джерело: 5 канал