НАЦІОНАЛЬНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ імені О.О. Богомольця
ЧЕСТЬ, МИЛОСЕРДЯ, СЛАВА

СТАЖУВАННЯ СПІВРОБІТНИКА ВІДДІЛУ МІЖНАРОДНИХ ЗВ’ЯЗКІВ У МЕДИЧНОМУ УНІВЕРСИТЕТІ ВРОЦЛАВА

07.08.2017

Відповідно до Меморандуму про взаєморозуміння між Національним медичним університетом імені О.О. Богомольця та Медичним університетом Вроцлава співробітник відділу міжнародних зв’язків НМУ Марія Кузнецова проходила стажування у відділі міжнародних зв’язків Медичного університету Вроцлава у період з 1 по 31 липня.

Головною метою стажування було покращення міжуніверситетських зв’язків, налагодження нових контактів, здобуття нового досвіду у сфері міжнародних зв’язків та написання грантових проектів. Відповідно до поставленої мети Марія Кузнецова кожного дня працювала у відділі міжнародних зв’язків, виконувала завдання разом з іншими співробітниками відділу, серед яких підготовка та підписання договорів, ведення ділової документації, пошук партнерів, грантів і проектів. Крім цього, разом з керівництвом університету Марія була на переговорах з представниками Інституту Конфуція, проходила курси з написання проектів для програми HORIZON 2020 та ERASMUS+, зустрічалася з ректором Медичного університету Вроцлава.

Під час зустрічі з Ректором Медичного університету Вроцлава було обговорено ряд питань та пропозицій щодо співпраці з НМУ імені О.О. Богомольця у сфері академічної мобільності та спільних наукових проектів. Керівництво Медичного університету Вроцлава підтримує пропозицію програм подвійних дипломів PhD з НМУ імені О.О. Богомольця та виказує свою готовність до її імплементації. Окрім стажування у відділі міжнародних зв’язків, Марія Кузнецова відвідала різні структурні підрозділи університету, серед яких наукова частина, кафедри, бібліотека, деканати, а також музей анатомії.

Стажування дало можливість розширити коло професійних контактів, проаналізувати особливості роботи польських колег у сфері міжнародних відносин, поглибити знання та отримати нові навички, зрозуміти як функціонує відділ міжнародних зв’язків у Медичному університеті Вроцлава та обмінятися досвідом з польськими партнерами, перейнявши найкращі практики для розвитку міжнародної діяльності в НМУ.

Відділ міжнародних зв’язків