НАЦІОНАЛЬНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ імені О.О. Богомольця
ЧЕСТЬ, МИЛОСЕРДЯ, СЛАВА

ТРЕНІНГИ ВІД ФАХІВЦІВ УНІВЕРСИТЕТУ ДЛЯ ЛІКАРІВ-ПЕДІАТРІВ ОДЕСИ ТА ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ

04.01.2018

13-14 грудня 2017 року відбулися тренінги для лікарів-педіатрів міста Одеси та Одеської області присвячені проблемі вітряної віспи, кору, герпесвірусних інфекцій, антибіотикорезистентності в педіатрії.

Тренінги проводила професор кафедри дитячих інфекційних хвороб, декан медичного факультету №3 Національного медичного університету імені О.О. Богомольця Оксана Виговська на запрошення співробітників кафедри педіатрії №3 з післядипломної підготовки Одеського національного медичного університету.

Необхідність проведення таких тренінгів пов’язана із актуальністю зазначеної патології у дітей в Україні та регіоні. Професор Оксана Виговська, на прикладі клінічних кейсів дітей із вітряною віспою, інфекційним мононуклеозом, хронічною персистуючою формою Епштейн-Барр вірусної інфекції разом із лікарями-педіатрами розібрала питання діагностики, диференційної діагностики, підходів до лікування та принципів терапії даної патології відповідно до міжнародних протоколів. Акцент було зроблено на правильній трактовці результатів лабораторного дослідження, особливо, серологічних досліджень та співвідношенні їх із клінічними проявами у дітей. Також детально проаналізовано ситуації щодо щеплення проти вітряної віспи та кору. Низький рівень щеплення проти інфекційних захворювань, в тому числі й проти вітряної віспи та кору призвів до підвищення захворюваності на ці дві нозологічні форми в Україні та в Одеському регіоні. Детально було проаналізовано ситуацію щодо особливостей спалаху вітряної віспи за останні п’ять років, особливостям клінічної картини захворювання у дітей в залежності від віку, на ускладненнях вітряної віспи в сучасних умовах.

Окремою темою тренінгу було обговорення епідеміологічної ситуації, щодо кору, яка склалась в Україні і особливо в деяких регіонах країни, в тому числі й в Одесі. Детально висвітлено питання особливостей перебігу захворювання в даний момент, порівняно із епідеміями минулих років. Зроблено акцент на особливостях клінічних проявів кору в цю епідемію, ускладненнях та причинах летальних випадків, як серед дорослих, так і серед дітей. Тренінги носили інтерактивний характер, кожен присутній лікар –педіатр первинної ланки медичної допомоги давав відповіді на запитання, ділився своїми випадками з практики, мав змогу детально розібратися в результатах серологічних досліджень та обрати правильну лікувальну тактику тої чи іншої нозологічної форми в залежності від ступеню тяжкості, віку, наявності ускладнень згідно годлайнів останніх 2-х років та сучасних протоколів діагностики та лікування дітей з інфекційною патологією. В лютому-березні 2018 року подібні інтерактивні тренінги для фахівців інших спеціальностей міста Одеси та Одеської області на цікаві для них теми інфекційної патології будуть продовжуватися.

Кафедра дитячих інфекційних хвороб
Деканат медичного факультету №3