НАЦІОНАЛЬНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ імені О.О. Богомольця
ЧЕСТЬ, МИЛОСЕРДЯ, СЛАВА

Кафедра внутрішньої медицини №2

Співробітники

amosova

Амосова Катерина Миколаївна

Ректор НМУ імені О.О.Богомольця, член-кореспондент НАМН України, д.мед.н., професор кафедри внутрішньої медицини №2 НМУ.

У 1978 р. закінчила з відзнакою Київський медичний інститут імені О.О.Богомольця за спеціальністю «Лікувальна справа». З 1980 року працювала на кафедрі госпітальної терапії №1 Київського медичного інституту. В 1983 р. захистила кандидатську дисертацію на тему: «Прогнозирование течения и исходов острого крупноочагового инфаркта миокарда». В 1988 р. захистила докторську дисертацію на тему: «Дилатационная кардиомиопатия: этиология, патогенез, клиника, диагностика, дифференциальная диагностика с ревматическими пороками сердца, лечение». Доктор медичних наук та доцент кафедри з 1988 р., завідувач кафедри госпітальної терапії № 1 КМІ – з 1990 р (на теперішній час кафедра внутрішньої медицини № 2 НМУ імені О.О.Богомольця). В 1992 р. присвоєно вчене звання професора.

З 2000 р. – член-кореспондент НАМН України. В 2001 році за розробку питань допомоги та лікування тромбоемболії гілок легеневої артерії та посттромбоемболічної легеневої гіпертензії, їй, як автору монографії «Тромбоэмболия ветвей легочной артерии и посттромбоэмболическая легочная гипертензия: диагностика, лечение и профилактика», присуджена Державна премія України. К.М. Амосова в 2003 р. присвоєно звання Заслуженого діяча науки і техніки, в 2004 році – звання Заслуженого лікаря України.

Автор більше 800 наукових праць, підготувала 5 докторів медичних наук і понад 50 кандидатів медичних наук. Керівник Київського кардіоревматологічного міського центру. Була головним позаштатним спеціалістом МОЗ України зі спеціальності «Кардіологія» протягом 2004-2005 рр. К.М. Амосова приймала участь у розробці та впровадженні в Україні Стандартів надання допомоги з основних кардіологічних захворювань.

К.М. Амосова є віце-президентом Асоціації кардіологів України, член Європейської асоціації кардіологів. Член спеціалізованої вченої ради із спеціальності «Кардіологія» і «Ревматологія». Більше 10 років є Головою Київського міського науково-практичного товариства терапевтів, член президії товариства терапевтів, ревматологів.

Головний редактор журналу «Серце і судини», член редколегії низки журналів: «Українського кардіологічного журналу», «Лікувальна справа» і «Лікування та діагностика», «Українського ревматологічного журналу», «Здоров’я України», «Мистецтво лікування», «Украинский пульмонологический журнал», «Серцева недостатність», «Військова медицина України», «Клінічна фармація», «Кровообіг та гемостаз», «Український терапевтичний журнал», «Вісник наукових досліджень», «Буковинський медичний вісник», «Ліки України» та інші.

 

 

 

dsc_6798

Мостбауер Галина Володимирівна

Доцент кафедри внутрішньої медицини №2 НМУ, кандидат медичних наук.

З 2016 року очолює кафедру внутрішньої медицини №2 НМУ.

В 1984 р. закінчила з відзнакою Вінницький медичний інститут ім. М.І.Пирогова за спеціальністю «Лікувальна справа». В 1984-1985 рр. проходила інтернатуру в клінічній лікарні № 9 м. Києва. З 1985 р. по 1991 р. працювала лікарем терапевтичного відділення лікарні № 1 м. Києва. В 1991-1993 рр. навчалася в клінічній ординатурі за спеціальністю «Кардіологія» на кафедрі госпітальної терапії № 1 КМУ імені О.О.Богомольця. З 1993 р. – асистент кафедри госпітальної терапії №1 КМУ імені О.О.Богомольця. У 1998 р. захистила кандидатську дисертацію на тему: «Імунні та вільнорадикальні процеси при гострому інфаркті міокарда з різним клінічним перебігом». З 2006 р. – доцент кафедри госпітальної терапії з курсом післядипломної підготовки з кардіології та ревматології НМУ імені О.О.Богомольця. Має вищу лікарську кваліфікаційну категорію зі спеціальності «Кардіологія».

Автор понад 50 друкованих праць, 2 патентів, є співавтором  2 навчальних посібників, 8 типових і 18 робочих навчальних програм. Сфера наукових інтересів: захворювання серцево-судинної системи, зокрема, ішемічна хвороба серця, артеріальна гіпертензія, серцева недостатність. Проводить лікувально-консультативну роботу у відділеннях кардіоревматологічного корпусу Олександрівської клінічної лікарні м.Києва. За досягнуті успіхи у 2008 р. була нагороджена Подякою від Київського міського голови, у 2013 р. – Почесною грамотою Ради Київської міської профспілки  працівників охорони здоров’я та  Подякою МОЗ України, у 2016 р. Подякою МОН України.

 

 


Андрєєв Євгеній Володимирович

Доцент кафедри внутрішньої медицини №2 НМУ, кандидат медичних наук. Закінчив з відзнакою лікувальний факультет №2 Українського державного медичного університету ім. О.О.Богомольця Навчався в магістратурі на кафедрі госпітальної терапії №1 НМУ ім. О.О.Богомольця. З 1997 р. працює асистентом кафедри госпітальної терапії №1, з 1 грудня 2004 р. на посаді доцента кафедри. З 1994 по 1995 р. працював дільничим лікарем-терапевтом ТМО Харківського р-ну за сумісництвом, з 1996 по 2003р. працював за сумісництвом лікарем-кардіологом міського кардіологічного Центру В 2002 р. захистив кандидатську дисертацію за темою «Вплив різних b-адреноблокаторів на скоротливість міокарду лівого шлуночка та його вегетативне забезпечення у хворих з коронарогенною серцевою недостатністю». За останні 5 років опублікована 21 наукова стаття. Протягом 2008 р. – 5 друкованих праць. Керував студентським науковим гуртком на кафедрі внутрішньої медицини №2. З 2006 р. відповідає за проведення курсів підвищення кваліфікації лікарів-кардіологів на кафедрі. Виконує сучасні клінічні та лабораторно-інструментальні методи дослідження. Займається консультативною та лікувальною роботою у відділеннях рентген-ендоваскулярної хірургії та реабілітації Олександрівської КЛ.

 

 

Анікєєва Тетяна Володимирівна

Доцент кафедри внутрішньої медицини №2 НМУ, кандидат медичних наук. Закінчила Донецький державний медичний університет у 2001 році за фахом «лікувальна справа». У 2002 році закінчила інтернатуру і магістратуру з відзнакою на базі ДОКТМО. З 2002 року – аспірант кафедри пропедевтики внутрішніх хвороб №1. У 2005 році захистила кандидатську дисертацію за темою ”Статевий диморфізм інфекційного ендокардиту у хворих з ревматичними вадами серця (перебіг, зміни реологічних властивостей крові, лікування)”. Після цього працювала в відділі ангіоневрології ІНВХ ім. В.К.Гусака та на посаді асистента кафедри сімейної медицини ДонНМУ. В  2011 році захистила докторську дисертацією «Взаємозв’язок ішемічної хвороби серця й атеросклеротичних уражень екстракардіальних артерій: особливості клініки, патогенезу та лікування».

З 2009 року – доцент кафедри загальної практики –  сімейної медицини ДонНМУ. З вересня – 2014 року доцент кафедри внутрішньої медицини №2 НМУ ім. О. О. Богомольця. Має вищу кваліфікаційну категорію зі спеціальностей „терапія”. Наукові інтереси – кардіологія та ревматологія.

Анікеева Т.В. є автором  62 наукових друкованих праць, співавтор 2 монографій, 7 методичних  вказівок, 1 методичного посібника, 1 деклараційного патенту.

 

Безродний Андрій Борисович

Доцент кафедри внутрішньої медицини №2, кандидат медичних наук. У 2003 р. закінчив Національний медичний університет імені О.О. Богомольця.

З 2003 по 2004 р. навчався в магістратурі на кафедрі госпітальної терапії № 1 (нині – внутрішньої медицини №2) НМУ.

З 2004 по 2011 р. працював черговим лікарем відділення кардіологічної реанімації Олександрівської клінічної лікарні м. Києва.

З 2004 по 2009 заочний аспірант кафедри госпітальної терапії №1.

У 2009 р. захистив кандидатську дисертацію за спеціальністю «кардіологія» на тему: «Рання систолічна дисфункція лівого шлуночка у хворих на Q інфаркт міокарда: клінічне значення, патофізіологічні механізми та ефективність лікування з включенням b адреноблокаторів з різними фармакологічними властивостями».

З 2008 р. по 2014 працював асистентом кафедри внутрішньої медицини №2.

З 2014 р. працює доцентом кафедри внутрішньої медицини №2. Проводить заняття із студентами англомовної форми навчання. Автор більше 40 наукових робіт і 2 патентів, 11 доповідей на конгресах Європейської та Американської асоціації кардіологів. Виконує консультативну роботу в ІІ інфарктному відділенні ОКЛ.

Сфера наукових інтересів – невідкладні стани в кардіології, ультразвукова діагностика в кардіології.

 

 


Джус Марта Борисівна

Доцент кафедри внутрішньої медицини №2 НМУ, кандидат медичних наук. У 1993 – закінчила з відзнакою лікувальний факультет Львівського медичного інституту. В 1993-1995 роках успішно навчалася в магістратурі на кафедрі шпитальної терапії ЛДМУ і захистила наукову роботу, в 1995р. присуджено науковий ступінь магістра медицини. У 1999 році захистила дисертацію на тему “Хвороба Рейтера: імунологічні механізми розвитку та критерії діагностики”

1997-1999 р.р. асистент кафедри шпитальної терапії Львівського державного медичного університету. З січня 2000 по травень 2001р. – асистент кафедри клінічної імунологіі ЛДМУ.

2001-2009 – асистент кафедри внутрішньої медицини №2 Національного медичного університету ім. О.О.Богомольця.

З 2009 – по теперішній час – доцент кафедри внутрішньої медицини №2 Національного медичного університету ім. О.О. Богомольця.

1993-2001р.р. працювала на базі терапевтичного відділення Львівської Обласної клінічної лікарні, проводила консультативний прийом хворих імунологічного профілю на базі Львівського обласного діагностичного центру, вела у ревматологічному відділенні ЛОКЛ хворих з автоімунною патологією, надавала консультативну допомогу пацієнтам стаціонарних відділень ЛОКЛ.

3 2001 постійно проводить лікувальну та консультативну роботу на базі І ревматологічного відділення Олександрівської клінічної лікарні м. Києва, та консультує по санавіації. Лікар вищої категорії зі спеціальності «ревматологія», атестована зі спеціальності «клінічна імунологія».

Джус М.Б. автор 26 наукових робіт, з них 1 монографія «Реактивні артрити» та Ілюстрований медичний словник Дорланда у 2-х томах

Наукові інтереси – артрологія, імунологія автоімунних станів в т.ч. дифузних захворювань сполучної тканини, васкуліти та васкулопатії.

 

 

 

Зайцева Оксана Євгенівна

Доцент кафедри внутрішньої медицини №2 НМУ, кандидат медичних наук. Закінчила із відзнакою Донецький державний медичний інститут ім. М.Горького у 1986 році. У 1987-2004 роках працювала лікарем терапевтом терапевтичного відділення міської клінічної лікарні №1 та лікарем фізіотерапевтом у НДІ медичних проблем родини та «Університетської клініці» Донецького національного медичного університету ім. М.Горького. З 2005 року – асистент кафедри внутрішніх хвороб, загальної практики, сімейної медицини ДНМУ ім.М.Горького. З 2011 року доцент кафедри внутрішніх хвороб, загальної практики, сімейної медицини ДНМУ ім. М.Горького.

З 2014 року доцент кафедри внутрішньої медицини № 2 НМУ ім. О.О.Богомольця. Захистила кандидатську дисертацію за темою « Використання гіпобаротерапii у комплексному лiкуваннi неспецифічних запальних захворювань матки та придаткiв у пацієнток із трубно-перитонеальним безпліддям» . Має вищу категорію з кардіології та терапії. Автор 63 друкованих праць. Проводить консультативну роботу у відділенні хронічної коронарної патології Олександрівської клінічної лікарні. Сфера наукових інтересів: хронічна ішемічна хвороба серця, метаболічний синдром, НАСГ, цироз печінки.

 

 

 

Калініна Світлана Юхимівна

Доцент кафедри внутрішньої медицини №2 НМУ, кандидат медичних наук. В 1983 р. закінчила Київський медичний інститут ім. О.О.Богомольця. З 1993 р. – асистент кафедри госпітальної терапії №1. З 2003 р. доцент кафедри госпітальної терапії з курсом післядипломної підготовки з кардіології та ревматології. У 1991р. захистила кандидатську дисертацію за темою: «Фармакологічний вплив фенкаролу та бікарфену на вміст біологічно активних речовин гістаміну та серотоніну у крові та тканинах при хронічних неспецифічних захворюваннях легенів». Вища лікарська категорія з гематології. Автор 57 друкованих праць, співавтор 3 монографій. Курує хворих в гематологічному відділенні №1 міського гематологічного центру клінічної лікарні №9.

Проводить консультативну роботу в офтальмонологічному відділенні клінічної лікарні №9 та лікарнях м. Києва. Сфера наукових інтересів: захворювання кровотворної системи, зокрема, множинна мієлома, хронічні лейкемії.

 

 

 

Карпович Лариса Георгіївна

Доцент кафедри внутрішньої медицини №2 НМУ, кандидат медичних наук. Закінчила Київський медичний інститут у 1974 році. В 1985 році захистила кандидатську дисертацію за темою “Свертывающая и фибринолитическая активность эритроцитов у больных минимальной активностью ревматизма”, з 1992 р. — вчене звання старшого наукового співробітника за спеціальністю «Ревматологія». З 1993 р. — асистент кафедри госпітальної терапії № 1, з 2004 р. — доцент кафедри госпітальної терапії № 1, з 2006 р. — вчене звання доцента. Вища кваліфікаційна категорія зі спеціальності ревматологія. Кількість друкованих робіт — 65. Коло наукових інтересів — ревматологія, нефрологія, коагулологія. Займається лікувально-консультативною роботою у відділеннях нефрології та ревматології, в кардіодиспансері Олександрівської лікарні. Виїзджає на консультації по санавіації МОЗ України як ревматолог.

 

 


Кричинська Ірина Вікторівна

Доцент кафедри внутрішньої медицини №2 НМУ, кандидат медичних наук.

Закінчила Національний медичний університет імені О.О. Богомольця за фахом «лікувальна справа» у 2003р. та отримала диплом з відзнакою. У 2003-2005 рр. проходила інтернатуру та магістратуру з терапії на базі кафедри внутрішньої медицини №2 НМУ імені О.О. Богомольця. З відзнакою захистила магістерську роботу. З 2005 по 2007 рр. навчалась в клінічній інтернатурі на кафедрі внутрішньої медицини №2 НМУ ім. О.О. Богомольця. З вересня 2007 р. по вересень 2008 р. працювала лікарем-кардіологом Олександрівської клінічної лікарні м. Києва.

З вересня 2008 р. працювала  на посаді асистента кафедри внутрішньої медицини № 2 НМУ ім. О.О. Богомольця.

У травні 2013р. захистила дисертаційну роботу на тему «Клініко-гемодинамічна ефективність тривалої низькодозової терапії інгібітором фосфодиестерази-5 та її вплив на функцію ендотелію і показники  NO-системи еритроцитів хворих з легеневою артеріальною гіпертензією» та здобула ступінь кандидата медичних наук. Автор 30 наукових робіт. З квітня 2014 року працює на посаді доцента кафедри внутрішньої медицини №2 НМУ ім. О. О. Богомольця.

Проводить лікувально-консультативну роботу у клініці пульмонології Головного військово-медичного клінічного центру «Головний військовий клінічний госпіталь». Має другу кваліфікаційну категорію.

 

kovalova

Ковальова Інна Сергіївна

Доцент кафедри внутрішньої медицини № 2 НМУ, кандидат медичних наук. Закінчила з відзнакою Національний медичний університет імені О.О. Богомольця в 2003 р. Закінчила клінічну ординатуру на кафедрі госпітальної терапії №1 Національного медичного університету імені О.О. Богомольця в 2006 р.

З 2009 р. асистент кафедри внутрішньої медицини №2, а з 2015 р. працює на посаді доцента кафедри внутрішньої медицини №2 на базі Олександрівської клінічної лікарні м. Києва. Має понад 20 друкованих робіт.

Проводить консультативно-діагностичну роботу в І інфарктному відділенні Олександрівської клінічної лікарні м.Києва, має І кваліфікаційну категорію за спеціальністю “кардіологія”.

 

 

 


Нішкумай Ольга Іванівна

Доцент кафедри внутрішньої медицини №2, доктор медичних наук. Закінчила Луганський державний медичний університет в 1997 році. З 1999 р. працювала на кафедрі пропедевтики внутрішніх хвороб ЛугДМУ на посаді асистента. У 1999 році захистила кандидатську дисертацію ”Клініко-патогенетичні особливості розвитку захворювань печінки у гірників глибоких вугільних шахт Донбаса і шляхи їхньої профілактики” шифр 14.01.02-внутрішні хвороби (науковий керівник д.мед.н., проф. Плоткін В.Я.). З 2003 по 2010 рр. по праціювала на посаді доцента кафедри пропедевтики внутрішньої медицини ДЗ «Луганський державний медичний університет». У 2011 захистила докторську дисертацію “Ішемічна хвороба серця та системний остеопороз в жінок у постменопаузальному періоді: клініко-патогенетичні особливості, діагностика, лікування” (наукові консультанти: д.мед.н., проф. Поворознюк В.В., д.мед.н., проф. Іванова Л.М.). З 2010 по 2014 рр. працювала доцентом, а з 09.06.2014 – професором кафедри внутрішньої медицини з основами кардіоревматології. Очолювала Луганський науково-медичний центр діагностики та лікування остеопорозу, обрана членом Правління Української Асоціації остеопорозу. З 01.10.2014 працює на посаді доцента кафедри внутрішньої медицини №2 Національного медичного університету ім. О.О.Богомольця.

Має 148 друкованих робіт, є співавтором 2 методичних посібників, 3 монографій. Має вищу кваліфікаційну категорію з спеціальності «терапія», спеціалізацію з кардіології.

Сфера наукових інтересів – кардіологія, ревматологія.

 

Прудкий Ігорь Васильович

Доцент кафедри внутрішньої медицини №2 НМУ, кандидат медичних наук. Закінчив Київський медичний інститут ім. О.О. Богомольця в 1989 році. Захистив кандидатську дисертацію в 1997 році на тему „Використання суфану для лікування гострої лівошлуночкової недостатності у хворих на інфаркт міокарда”. Асистент кафедри: з 1992 по 1996 р.р., з 1996 року – доцент. Лікар – кардіолог вищої категорії. Проводить лікувально-консультативну робота в відділенні кардіологічної реанімації Олександрівської клінічної лікарні м. Києва. Науковий напрямок: невідкладна кардіологія.

 

 


Руденко Юлія Володимирівна

Доцент кафедри внутрішньої медицини №2 НМУ, кандидат медичних наук. Закінчила із відзнакою Волгоградський державний медичний інститут у 1987 році. У 1987-2004 роках працювала лікарем кардіологом та лікарем функціональної діагностики у НДІ кардіології ім. М.Д.Стражеска та Центральної міської лікарні м. Києва. З 2005 року – асистент кафедри госпітальної терапії №1 НМУ. З 2010 року доцент кафедри внутрішньої медицини №2. У 2009 році захистила кандидатську дисертацію за темою «Порушення перфузії міокарда після первинних коронарних втручань у хворих на гострий інфаркт міокарда з елевацією сегменту ST». Лікар – кардіолог вищої категорії. Автор 33 друкованих праць. Проводить консультативну роботу у відділенні рентген-ендоваскулярної хірургії Олександрівської клінічної лікарні. Сфера наукових інтересів: гострий коронарний синдром, функціональні методи дослідження в кардіології, ехокардіографія.

 

 


Береза Наталія Володимирівна

Асистент кафедри внутрішньої медицини № 2 НМУ, кандидат медичних наук. У 1996 р. закінчила з відзнакою Національний медичний університет ім. О.О. Богомольця. У 1996 – 1998 р.р. навчалась у магістратурі на кафедрі госпітальної терапії №1 НМУ. Одночасно з навчанням у магістратурі працювала лікарем-інтерном інфарктного відділення №1 та відділення хронічної коронарної патології Центральної міської клінічної лікарні м. Києва. 1998 – 2000 р.р. лікар–кардіолог швидкої та невідкладної медичної допомоги інфарктного відділення №1 ЦМКЛ. З 2000 р. по теперешній час – асистент кафедри внутрішньої медицини №2 НМУ. У 2003 році, після закінчення аспірантури, під керівництвом член-корреспондента АМН України, професора Амосової К.М. захистила кандидатську дисертацію на тему: “Цитопротекторна терапія координаційними сполуками аденозинтрифосфату у комплексному лікуванні хворих на нейроциркуляторну дистонію та ішемічну хворобу серця” за фахом “кардіологія”. Автор та співавтор 20 друкованих праць та 1-го патенту на винахід з кардіології. Одночасно з викладанням на кафедрі виконує лікувальну роботу в 1-ому інфарктному відділенні Олександрівської клінічної лікарні м. Києва. Лікар першої категорії зі спеціальності “кардіологія”. Хоббі: подорожі.

 

beiko

Бейко Ганна Володимирівна

Асистент кафедри внутрішньої медицини № 2 НМУ. Закінчила Національний медичний університет імені О.О. Богомольця в 2007 р. Закінчила клінічну ординатуру на кафедрі внутрішньої медицини № 2 Національного медичного університету імені О.О. Богомольця в 2014 р.

Працює на посаді асистента кафедри внутрішньої медицини №2 з 2016 р. на базі Олександрівської клінічної лікарні м. Києва. Має 2 друковані роботи.

Проводить лікувальну роботу в відділенні ревматології №2  Олександрівської клінічної лікарні м.Києва, має ІІ кваліфікаційну категорію за спеціальністю “терапія”.

 

 


Василенко Ольга Володимирівна

Асистент кафедри внутрішньої медицини № 2 НМУ, аспірант кафедри. В 2010р закінчила Національний медичний університет ім. О. О. Богомольця за спеціальністю « лікувальна справа» З 2013року асистент кафедри внутрішньої медицини №2 Національного медичного унфверситету ім. О. О. Богомольця. Лікувальну роботу проводить у відділенні кардіологічної реанімації Олександрівської клінічної лікарні м. Києва. Наукові праці: співавтор 3 друкованих праць у наукових журналах.

 

 


Гай Ольга Іванівна

Асистент кафедри внутрішньої медицини № 2 НМУ, кандидат медичних наук.

Закінчила  Національний медичний університет ім. О.О. Богомольця МОЗ України в 1997 році.

1997-1998 рр. – проходила інтернатуру на базі Київського міського онкологічного центру за спеціальністю «променева терапія»;

1998 – 2003рр. працювала там же на посаді лікаря-онколога.

2005 р.- специалізація за фахом “кардіологія” – в КМАПО імені П.Л.Шупика.

2006 – 2009 рр. – навчалась  в очній аспірантурі за фахом “кардіологія” в ННЦ “Інститут кардіології імені М.Д. Стражеска”, і в 2011р. захистила  кандидатську дисертацію на тему: «Використання телемедичних технологій моніторингу ЕКГ при веденні хворих з фібриляцією та тріпотінням передсердь». Володіє сучасними клінічними та лабораторно-інструментальними методами дослідження. Виконувала фрагмент наукової тематики відділення, брала активну участь у проведенні клінічних досліджень на базі відділення аритмій серця.

2010-2011рр. – працювала головним спеціалістом сектору науки МОЗ України.

З 2011р. – по цей  час проводить лікувальну роботу у відділенні хронічної коронарної патології і надає консультативну допомогу у відділенні серцево-судинної хірургії Олександрівської клінічної лікарні м. Києва та працює асистентом кафедри внутрішньої медицини №2 Національного медичного університету імені О.О.Богомольця.

Гай О.І. є  автором  13 наукових праць, 1 посібника для лікарів, 1 методичних рекомендацій та 1 патенту на корисну модель  МОЗ України. Виступала з доповідями на науково-практичних конференціях в Україні та за кордоном.

 

 


Глущенко Вікторія Юріївна

Асистент кафедри внутрішньої медицини № 2 НМУ, кандидат медичних наук. В 2000 році з відзнакою закінчила Луганський державний медичний університет за фахом «Лікувальна справа».  З 2000 до 2001 року працювала на посаді інтерна та лікаря – терапевта токсикологічного відділення Луганської обласної клінічної лікарні та навчалася у магістратурі на кафедрі внутрішньої медицини Луганського державного медичного університету.

З серпня 2002 до серпня 2007 року працювала на посаді лікаря-токсиколога відділення токсикології та інтенсивної терапії Луганської обласної клінічної лікарні.

З серпня по жовтень 2007 року працювала асистентом кафедри Соціальної медицини та організації охорони здоров’я Луганського державного медичного університету. З жовтня 2007 року по серпень 2014 року працювала асистентом кафедри пропедевтики внутрішньої медицини Луганського державного медичного університету. У 2008 році захистила  кандидатську дисертацію на тему «Клініко-патогенетичні особливості хронічного безкам’яного холециститу в поєднанні із гіпертонічною хворобою у хворих молодого віку та оптимізація лікування» за спеціальністю «Терапія». Має 26 наукових друкованих праць, методичні рекомендації та 1 патент на корисну модель.

З серпня 2014 – асистент кафедри внутрішньої медицини № 2 НМУ імені О.О. Богомольця. Клінічну роботу виконує на базі клініці пульмонології ГВМКЦ «ГВКГ».

 

 

gonchar

Гончар Катерина Євгенівна

Асистент кафедри внутрішньої медицини № 2 НМУ за зовнішнім сумісництвом, кандидат медичних наук. Завідуюча відділенням клінічної пульмонології Київської міської клінічної лікарні №17, кандидат медичних наук, вища кваліфікаційна категорія, член міської пульмонологічної комісії, міської експертної пульмонологічної комісії.

 

 


Горда Ігор Іванович

Асистент кафедри внутрішньої медицини № 2 НМУ за зовнішнім сумісництвом, аспірант кафедри. Закінчив з відзнакою Національний медичний університет імені О.О.Богомольця в 2008 році.

З 2010 року працює у відділенні кардіологічної реанімації Олександрівської клінічної лікарні м. Києва. З 2012 року – асистент кафедри внутрішньої медицини №2 Національного медичного університету імені О.О. Богомольця.

Наукові праці: 37 друкованих праць в наукових журналах та матеріалах національних та міжнародних конференцій.

 

 

dyachenko

Дяченко Віктор Вікторович.

Асистент кафедри внутрішньої медицини № 2 НМУ за зовнішнім сумісництвом, кандидат медичних наук.

Начальник клініки пульмонології НВМКЦ “ГВКГ” – полковник медичної служби. Закінчив Військово-медичну академію у м. Санкт-Петербург в 1992 р. з золотою медаллю. В 1992-1995 рр. проходив службу на посаді начальника медичного пункту військової частини. В 1995-1998 рр. навчався в ад’юнктурі УВМА, після чого на протязі 2-х років працював викладачем на кафедрі військової терапії. З 2000 р. – начальник відділення (потім – клініки) пульмонології. Дисертація присвячена деяким особливостям перебігу хвороб органів дихання у військовослужбовців та принципам організації пульмонологічної допомоги в Збройних Силах. Лікар вищої категорії. Пройшов спеціалізацію по терапії, пульмонології, онкології, УЗД. Регулярно публікується в провідних фахових виданнях. Автор більше 20 наукових праць.

 

karasevska

Карасевська Тетяна Анатоліївна

Асистент кафедри внутрішньої медицини № 2 НМУ, кандидат медичних наук. У 2002 році закінчила Національний медичний університет імені О.О. Богомольця за спеціальністю «Лікувальна справа».

З 2003 р. по 2005 р. працювала у терапевтичному відділенні «Лікарні для вчених НАМН України». У 2005 році вступила до аспірантури на базі ДУ «Інститут геронтології імені Д.Ф. Чеботарьова НАМН України». Після проходження післядипломної освіти у 2006 році отримала спеціалізацію ревматолога. З 2006 по 2013 рік працювала науковим співробітником та за сумісництвом лікарем-ревматологом у відділі клінічної фізіології та патології опорно-рухового апарату ДУ «Інститут геронтології імені Д.Ф. Чеботарьова НАМН України».

У 2010 році захистила кандидатську дисертацію за темою «Структурно-функціональний стан кісткової тканини у жінок, хворих на ревматоїдний артрит», за спеціальністю «Ревматологія». З 2011 року – перша кваліфікаційна категорія лікаря-ревматолога.

З 2013 року – асистент кафедри внутрішньої медицини №2. Виконує лікувальну роботу у першому ревматологічному відділенні.

Автор біля 20 друкованих наукових праць. Сфера наукових інтересів: стан кісткової тканини у ревматологічних хворих.

 

 


Кацитадзе Ігор Юрійович

Асистент кафедри внутрішньої медицини №2 НМУ, кандидат медичних наук. В 2008 р. закінчив Національний медичний університет ім. О.О.Богомольця. З 2010 р. – асистент кафедри внутрішньої медицини №2. В 2016р. захистив кандидатську дисертацію за темою: «Вплив різних шляхів контролю частоти серцевих скорочень на толерантність до фізичного навантаження, її гемодинамічне забезпечення та функцію міокарду у післяінфарктних хворих”». Автор 27 друкованих праць. Проводить лікувальну роботу у відділенні кардіологічної реанімації Олександрівської клінічної лікарні м. Києва. Сфера наукових інтересів: серцева недостатінсть, ішемічна хвороба серця, артеріальна гіпертензія.

 

 

kovtun

Ковтун Євген Анатолійович

Асистент кафедри внутрішньої медицини № 2 НМУ.

1996-2000р. навчався у Першому Київському медичному училищі – спеціальність фельдшер.

2002-2008р. Національний медичний Університет ім. О.О.Богомольця – 1 медичний факультет.

2008-2010р. НМАПО ім. Шупіка – інтернатура з медицини невідкладних станів.

У 2010р. – НМУ ім. О.О.Богомольця – спеціалізація з кардіології.

Досвід роботи: Лікар-кардіолог, 2 кваліфікаційна категорія, стаж роботи 5 років (2,5р. спеціалізована кардіо-реанімаційна бригада, 2,5р.; лікар-кардіолог блоку інтенсивної терапії інфарктного відділення № 2 Олександрівської клінічної лікарні м.Києва.

Лікар медицини невідкладних станів, 2 кваліфікаційна категорія, стаж роботи 7 років (Центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф, відділення №14).

З 2016 року асистент кафедри внутрішньої медицини №2 НМУ ім. О.О. Богомольця.

Виконує наукову роботу з кардіології.

 

 

 

 


Лазарєв Павло Олександрович

Асистент кафедри внутрішньої медицини № 2 НМУ, кандидат медичних наук, 1958 р.н.

У 1981 році – закінчив Кримський державний медичний інститут за спеціальністю “лікувальна справа”. З 1982 року – лікар-інтерн відділення кардіології Феодосійської міськлікарні. Працював дільничним лікарем.

У 1982 – 1985 р.р. – кардіолог реанімаційного блоку інтенсивної терапії Феодосійської міської лікарні. З 1986 р. по 1988 р.- клінічна ординатура з кардіології на кафедрі госпітальної терапії №1 НМУ імені О.О.Богомольця. 1989 р. – старший лаборант, а потім асистент кафедри внутрішніх хвороб №2. У 1994 р. – захистив кандидатську дисертацію “Застосування гемосорбції, плазмаферезу та стрептодекази в лікуванні хворих на нестабільну стенокардію”

Лазарев П.О у 1986 – 1996 р.р. працював у відділенні кардіологічної реанімації Жовтневої лікарні. З 1996 – по теперішній час – проводить лікувальну роботу у другому інфарктному відділенні Олександрівської клінічної лікарні м. Киева. З 1989 – лікар вищої категорії. Автор 38 наукових робіт.

Учасник ліквідації наслідків землетрусу у Вірменії. Хоббі – гірськолижний спорт, авторська пісня.

 

 


Рокита Оксана Ігорівна

Асистент кафедри внутрішньої медицини № 2 НМУ, кандидат медичних наук. У 1997 році закінчила з відзнакою Львівський державний медичний університет. З 1998 працює лікарем кардіологом у відділенні реабілітації Олександрівської клінічної лікарні. Має вищу атестаційну категорію за спеціальністю «кардіологія». З 2002 по 2004 працювала за сумісництвом на 0,5 ставки асистента на кафедрі внутрішньої медицини №2 НМУ ім. О.О. Богомольця.

В 2010 році захистила кандидатську дисертацію на тему: „Механізми виникнення, варіанти перебігу та прогноз ранньої постінфарктної стенокардії у хворих на гострий інфаркт міокарда”. Автор 7 друкованих робіт та 1 патенту.

З 2010 по теперішній час працює асистентом кафедри внутрішньої медицини №2 НМУ імені О.О. Богомольця.

 

 


Сиченко Юрій Олександрович

Асистент кафедри внутрішньої медицини № 2 НМУ за зовнішнім сумісництвом, аспірант кафедри. 1982 р.н., закінчив з відзнакою Національний медичний університет імені О.О. Богомольця у 2005 р. за спеціальністю лікувальна справа. У 2005 – 2007 р.р. навчався у магістратурі на кафедрі сімейної медицини НМУ. Закінчив клінічну ординатуру на кафедрі внутрішньої медицини №2 Національного медичного університету імені О.О. Богомольця в 2009 р. З 2008 р. – лікар відділення кардіологічної реанімації Олександрівської клінічної лікарні м. Києва, має ІІ кваліфікаційну категорію за спеціальністю “кардіологія”. З 2010 р. працює, за сумісництвом, асистентом кафедри внутрішньої медицини №2 НМУ ім. О.О.Богомольця. Виконує дисертаційну роботу на тему: «Реперфузійна терапія у різних категорій хворих гострим коронарним синдромом з підйомом ST і стратифікація остаточного ризику». Автор 12 наукових праць. З 2011 навчається в заочній аспірантурі.

 

 

Січінава Діана Шотівна

Асистент кафедри внутрішньої медицини № 2 НМУ, кандидат медичних наук. Закінчила у 1997 році Національний медичний університет імені О.О. Богомольця. З 2002 року асистент кафедри внутрішньої медицини № 2 Національного медичного університету ім. О.О. Богомольця, клінічна база – Олександрівська клінічна лікарня. Протягом останніх років лікувальна робота у кардіологічному відділенні ОКЛ. Вища категорія зі спеціальності «кардіологія». Наукові праці: 18 друкованих праць в наукових журналах та матеріалах національних та міжнародних конференцій.

 

 

Ходаківська Олена Вікторівна

Асистент кафедри внутрішньої медицини № 2 НМУ, кандидат медичних наук. Закінчила Національний медичний університет імені О.О. Богомольця в 1997 році за спеціальністю лікувальна справа. В1997 – 1998 рр. – лікар-інтерн Центру кардіології та ревматології ЦМКЛ, м. Київ, з 1998 р. працювала лікарем кардіологом швидкої та невідкладної допомоги ІІ інфарктного відділення з блоком інтенсивної терапії ОКЛ. У 2007 році захистила кандидатську дисертацію „Порівняльна ефективність блокатора кальцієвих каналів дилтіазему та β-адреноблокаторів з різними фармакологічними властивостями в лікуванні хворих, що перенесли гострий коронарний синдром без зубця Q”.

З 2009 року працює асистентом кафедри внутрішньої медицини № 2 НМУ.

З серпня 2016 року-заступник декана 2 медичного факультету по старшим курсам. Має 10 статей у співавторстві, 1 моностаття у фахових виданнях. 1 науковий патент.

 

 

 

Царалунга Віра Миколаївна

Асистент кафедри внутрішньої медицини № 2 НМУ, кандидат медичних наук. У 1993 році закінчила Національний медичний університет імени О.О.Богомольця. З 1995 по 1998 рік працювала лікарем-гематологом у відділенні гематології № 2 Київської міської клінічної лікарні № 25. З 1998р по 2004 р. працювала лікарем-терапевтом в поліклініці № 2 Подільського району м. Києва. З 2005 року працює асистентом кафедри внутрішньої медицини № 2, займається лікувальною роботою у відділенні гастроентерології Головного військово-медичного клінічного ордена Червоної Зірки центру «Головного віськового клінічного госпіталю» МО України. Категорія: вища категорія із спеціальності «кардіологія». Виконує дисертаційну роботу на тему „Анемії у хворих з хронічною серцевою недостатністю. 2 друковані праці.

 

 

 

 


Черняєва Катерина Ігорівна

Асистент кафедри внутрішньої медицини № 2 НМУ, аспірант кафедри. У 2005 році закінчила з відзнакою Донецький медичний ліцей, в 2011 році закінчила Донецький національний медичний університет ім. М. Горького з відзнакою. З 2011 по 2013 рік навчалася в інтернатурі та магістратурі на кафедрі внутрішніх хвороб, загальної практики – сімейної медицини УНІПО ДонНМУ, захистила магістерську роботу на тему: «Шлуночкові порушення ритму у хворих з хронічною серцевою недостатністю». З 2013 по 2014 рік працювала старшим лаборантом кафедри внутрішніх хвороб, загальної практики – сімейної медицини УНІПО ДонНМУ, лікарем-ординатором терапевтичного відділення ЦМКЛ №1 м.Донецька. З вересня 2014 прийнята на посаду асистента кафедри внутрішньої медицини №2 Національного медичного університету ім. А.А. Богомольця.

Наукові праці: 5 друкованих робіт.

Є майстром спорту України зі спортивної аеробіки.

 

 

 


Шевчук Михайло Іванович

Асистент кафедри внутрішньої медицини № 2 НМУ. Закінчив з відзнакою Київський медичний інститут у 1977 році. З 1977 по 1979 рр. навчався у клінічній ординатурі за спеціальністю «кардіологія» в Українському НДІ кардіології ім. акад. М.І. Стражеска.

Там же працював з 1979 по 1981 рр.

З 1981 по теперішній час працює на кафедрі внутрішньої медицини №2 НМУ ім. акад. О.О. Богомольця.