НАЦІОНАЛЬНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ імені О.О. Богомольця
ЧЕСТЬ, МИЛОСЕРДЯ, СЛАВА

Кафедра внутрішньої медицини №1

Історія кафедри

Кафедра внутрішньої медицини № 1 НМУ імені О. О. Богомольця є однією з найстаріших і найбільш авторитетних терапевтичних кафедр в Україні, країнах СНД, Європі та світі. Вона існує з 1844 року і була однією з перших кафедр медичного факультету Київського університету Святого Володимира, створеного в 1841 році.

За 165-річну історію кафедру факультетської терапії № 1 очолювали такі видатні вчені і лікарі зі світовим ім’ям як В. П. Образцов, Ф. Г. Яновський, М. Д. Стражеско, В. М. Іванов, Г. Й. Бурчинський. Кожен з них залишив яскравий слід в історії вітчизняної медицини, і ми ними по праву пишаємося.

Завдяки цим вченим, на кафедрі постійно впроваджувалися новітні досягнення світової медицини свого часу. У різний час на кафедрі вперше в світі, Європі, Росії, СРСР чи України робилися видатні медичні відкриття та повідомлення. Серед найважливіших можна виділити наступні:

В. П. Образцов
Розробка принципів глибокої методичної ковзної пальпації органів черевної порожнини, якими в даний час користуються у всьому світі (В. П. Образцов, М. Д. Стражеско) Перший у дореволюційній Росії досвід застосування електрокардіографії при діагностиці захворювань серця (В. П. Образцов). Перший опис і пояснення таких кардіологічних феноменів як ритм галопу, ритм перепела, нормальний третій тон серця (В. П. Образцов).

М. Д. Стражеско
Перша в світі прижиттєва діагностика інфаркту міокарда (тромбозу коронарних судин) і опис трьох його клінічних різновидів – ангінальної, астматичної і гастралгічної форм (В. П. Образцов, М. Д. Стражеско). Розробка теорії ревматизму, класифікації серцевої недостатності, опис «гарматного» тону при повній атріо-вентрикулярної блокаді, відкриття в Києві інституту клінічної медицини (Н. Д. Стражеско). Опис діагностичних змін півмісячного простору Траубе при плевриті, семіотики раку легенів, клініки і профілактики туберкульозу легенів (Ф. Г. Яновський) Розробка класифікації раку шлунка і раку легенів, розробка та впровадження в медичну практику методу комп’ютерної томографії (В. М. Іванов) Створення школи українських гастроентерологів, фундаментальні роботи з виразкової хвороби, популярний за радянських часів підручник «Внутрішні хвороби» (Г. Й. Бурчинський).

Перші в світі роботи по встановленню ролі інфекції H. pylori в рецидивуванні виразкової хвороби дванадцятипалої кишки, перше в країнах СНД застосування 13С-дихальних тестів, капсули Браво і нових імуноферментних тестів (визначення фекальної еластази 1, піруваткінази калу, Гастропанелі), відеоендоскопів та відеокапсульної ендоскопії в гастроентерології, перші роботи із застосування тестування на харчову нестерпність (В. Г. Передерій).

Сьогодні кафедра внутрішньої медицини № 1 – це згуртований колектив лікарів-дослідників, однодумців, які прагнуть до постійного вдосконалення медичних знань, впровадження нових методів діагностики і лікування різних захворювань внутрішніх органів.

Співробітниками нашої кафедри виконані і опубліковані перші в Україні роботи, що стосуються ролі інфекції Helicobacter pylori у розвитку захворювань шлунково-кишкового тракту: Вплив різних видів лікування на Campylobacter pylori (Helicobacter pylori) у хворих на виразкову хворобу (Г. М. Поперека) – дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук -1990 р.;

Значення Helicobacter pylori в рецидивуванні виразкової хвороби (Є. С. Юрченко) – дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук – 1991 р. На кафедрі вперше в Україні впроваджено новітні діагностичні методики, такі як 13С-дихальні тести, беззондова pH-метрія (капсула Bravo), беззондова (відеокапсульная) ендоскопія, “Гастропанель”, тощо.