НАЦІОНАЛЬНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ імені О.О. Богомольця
ЧЕСТЬ, МИЛОСЕРДЯ, СЛАВА

Кафедра гігієни та екології №4

Інформація для студентів

2018-2019 н.р.

1. Розклад занять кафедри

2. Інформація студентам 1-го курсу медичного факультету №2, дисципліна “Безпека життєдіяльності, основи біоетики та біобезпеки “

3. Інформація студентам 2-го курсу стоматологічного факультету (молодші спеціалісти), дисципліна “Безпека життєдіяльності, основи біоетики та біобезпеки “

4. Інформація студентам 2-го курсу медико-психологічного факультету, дисципліна “Безпека життєдіяльності населення “

5. Інформація студентам 2-го курсу стоматологічного факультету, дисципліна “Гігієна та екологія”

6. Інформація студентам 3-го курсу медичного факультету №2, дисципліна “Гігієна та екологія”

7. Інформація студентам 3-го курсу медико-психологічного факультету, дисципліна “Гігієна та екологія”

8. Інформація студентам 6-го курсу медико-психологічного факультету, дисципліна “Гігієна та екологія”

9. Інформація студентам 2-го курсу факультету підготовки іноземних громадян, дисципліна “Гігієна та екологія” (російськомовна форма навчання)

ОСІННІЙ СЕМЕСТР 2017-2018 н.р.

1. Розподіл груп між викладачами кафедри

2. Розклад кафедри

3. План лекцій

4. План практичних занять

4.1 Календарно-тематичний план семінарських та СРС

5. Графік ПМК

6. Графік консультацій

7. Графік відпрацювань

8.1 Стоматологічний факультет (перелік питань до практичних занять, самостійної роботи та підсумкового модульного контролю)

8.2 Медичний факультет №2 (перелік питань до практичних занять, самостійної роботи та підсумкового модульного контролю)

8.3 Медико-психологічний факультет (перелік питань до практичних занять, самостійної роботи та підсумкового модульного контролю)

8.4 Тестові завдання до ПМК № 1, Медичний факультет № 2, 3 курс

8.5 Стоматологічний факультет, 2 курс, база тестових завдань до ПМК

8.6 Графік відробок практичних занять та лекцій

8.7 Примірна програма з дисципліни “Гігієна та екологія” кваліфікації освітньої «Магістр медицини»

8.8. Тексти лекцій з дисципліни “Гігієна та екологія”, “Стоматологія”, 2 курс

9. Інформація студентам 2-го курсу факультету підготовки іноземних громадян, дисципліна “Гігієна та екологія” (російськомовна форма навчання).

 

ВЕСНЯНИЙ СЕМЕСТР 2017-2018 н.р.

9. Розподіл груп між викладачами кафедри

10. Розклад занять кафедри

11. Календарно-тематичні плани лекцій

12. Календарно-тематичні плани практичних та СРС

13. Графік проведення ПМК

14. Графік проведення поточних та передмодульних консультацій

15. Графік відпрацювань пропущених навчальних занять

16.1 Студентам 3 курсу, стомат. (молодші спеціалісти), дисципліна “Гта Е”: перелік питань підготовки до практичних занять, самостійної роботи, ПМК та інше

16.2 Студентам 3 курсу, М№2, дисципліна “Гта Е”: перелік питань підготовки до практичних занять, самостійної роботи, ПМК та інше 

16.2.1 Студентам 3 курсу, М№2, дисципліна “Гта Е”: тестові завдання до ПМК№2

16.3 Студентам 3 курсу, МПС, дисципліна “Гта Е”: перелік питань підготовки до практичних занять, самостійної роботи, ПМК та інше

16.4 Студентам 3 курсу, М№4,дисципліна “Нутриціологія” :перелік питань підготовки до практичних занять, самостійної роботи, ПМК та інше

16.5 Студентам 6 курсу, МПС, дисципліна “Гта Е”: перелік питань підготовки до практичних занять, самостійної роботи, ПМК та інше

СТОМАТОЛОГИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ (МАГИСТРЫ, 2 КУРС), РУССКОЯЗЫЧНАЯ ФОРМА ОБУЧЕНИЯ

1. Расписание занятий
2. Календарно-тематический план лекций
3. Календарно-тематический план практических занятий и СРС
4. График проведения итогового модульного контроля
5. График консультаций
6. График отработок
7. Перечень вопросов к итоговому модульному контролю, СРС и к практическим занятиям
8. Тесты к итоговому модульному контролю

 

16.6. ЛЕКЦІЇ МЕДИЧНОГО ФАКУЛЬТЕТУ №2, 3 КУРС

16.6.1. Лекция №1

16.6.2. Лекция №2

16.6.3 Лекція №3

16.6.4. Лекция №4

16.6.5 Лекція №5

16.6.6. Лекция №6

16.6.7. Лекция №7

16.6.8. Лекция №8

16.6.9. Лекция №9

16.6.10 Лекция №10

16.6.11. Лекция №11

16.6.12. Лекция №12

16.6.13. Лекция №13

16.6.14. Лекция №14

17. Лекції молодшим спеціалістам, стоматологічний факультет

17.1 –Лекція №1

17.2 – Лекція №2

17.3 – Лекція №3

17.4 – Лекція №4

17.5 – Лекція №5

17.6 – Лекція №6

17.7 – Лекція №7

17.8 – Лекція №8

17.9 – Лекція №9

17.10 – Лекція №10